• Auditul financiar al situațiilor financiare
  • Auditul statutar al situațiilor financiare consolidate
  • Audit intern și cenzorat
  • Angajamente de compilare
  • Retratarea situațiilor financiare conform IAS și IFRS
  • Misiuni special de audit
  • Detectarea și prevenirea fraudelor
  • Proceduri convenite
  • Revizuirea serviciilor financiare

 

– societăți care, în conformitate cu legea, au obligația auditării situațiilor financiare anuale, inclusiv societăți aflate sub supravegherea CNVM;

– societăți care, deși nu au încă obligația auditării situațiilor financiare anuale, sunt interesate de un raport de audit pentru obținerea de finanțări;

– societăți la care investitorii doresc o certificare de specialitate privind rezultatele financiare anuale;

– societăți la care investitorii doresc tranzacționarea părților sociale/acțiunilor.