• Pregătirea conturilor
  • Consultanță financiar – contabilă
  • Revizii contabile
  • Întocmirea și supervizarea manualului de politici și proceduri contabile
  • Servicii de salarizare complete
  • Management financiar-contabil
  • Organizarea departamentului de contabilitate
  • Organizarea contabilității de gestiune
  • Asistența contabilă și juridică privind fuziunea, divizarea și lichidarea societății